Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.
Nie pokazuj więcej

Pimcore Enterprise Edition

Wersja Enterprise Edition platformy Pimcore to kompletne i elastyczne rozwiązanie, stworzone z myślą o dużych organizacjach i przedsiębiorstwach. Oferuje zaawansowane funkcje korporacyjne oraz wsparcie techniczne na najwyższym poziomie. Dzięki pełnej możliwości dostosowania, ta edycja umożliwia integrację z istniejącymi systemami i zarządzanie w wybranej infrastrukturze, zapewniając tym samym pełną kontrolę i bezpieczeństwo. Skoncentrowana na skalowalności i wydajności, Pimcore Enterprise Edition jest idealnym wyborem dla organizacji ze złożonymi potrzebami, dążących do optymalizacji swoich zasobów i procesów.

Co wyróżnia wersję Enterprise?

Model licencji PCL

Ochrona kodu źródłowego rozwiązania lub aplikacji opartej na Pimcore jest tutaj priorytetem. Nie ma już potrzeby martwić się o warunki licencji open-source GPLv3.

Moduły Pimcore Enterprise

Dostęp do wszystkich rozszerzeń Pimcore Enterprise, takich jak Experience Portals, Datahub Export, API REST, Quality Management i wiele innych.

Dostęp do umów LTS i SLA

Obniżenie całkowitego kosztu posiadania (TCO) i zwiększenie zwrotu z inwestycji (ROI) jest możliwe dzięki dostępowi do poprawek bezpieczeństwa czy funkcji zgodności z systemami starszej generacji.

Pimcore Secured

Wstępnie skonfigurowane, solidne mechanizmy ochrony, proaktywne łatanie luk bezpieczeństwa, wszechstronne analizy z zakresu bezpieczeństwa, najnowocześniejsze zarządzanie bezpieczeństwem na bazie open-source (Q1/2024).

Eksperci Pimcore

Odkrycie pełnej mocy platformy Pimcore staje się osiągalne dzięki opcjonalnym konsultacjom z ekspertami, głębokim analizom strategicznym, najlepszym praktykom branżowym oraz wszechstronnemu szkoleniu.

Koszt licencji

Licencja Enterprise pozwala na instalację na 1 serwerze, a jej koszt zakupu zaczyna się od kwoty 1.600 EURO miesięcznie. Specjalna wersja Unlimited umożliwia instalację na dowolnej liczbie serwerów.

Pimcore Enterprise Extension

DataHub File Export

DataHub w Pimcore umożliwia automatyczną publikację danych do plików w formatach CSV, XML lub JSON. Jest to efektywne rozwiązanie dla regularnego eksportu danych. Konfiguracja odbywa się za pośrednictwem intuicyjnej funkcji "drag & drop", która pozwala na ustalenie schematu i formy prezentacji danych.  Użytkownik ma możliwość zapisywania plików w różnych lokalizacjach, w tym w lokalnym katalogu, przez SFTP lub za pomocą HTTP POST. Dodatkowo, system oferuje funkcję cache'owania danych, co znacząco zwiększa wydajność procesu eksportu.

Datahub REST API

DataHub został rozszerzony o dedykowany punkt końcowy REST API, który działa w trybie tylko do odczytu. Punkt ten obsługuje zarówno obiekty danych, jak i zasoby. Konfiguracja danych jest pełna i odbywa się za pośrednictwem Elasticsearch, co zwiększa wydajność zapytań oraz skalowalność systemu.  Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest zintegrowanie Pimcore z różnymi systemami IT oraz aplikacjami frontendowymi. Funkcje obejmują konfigurację schematu i formy prezentacji danych, analogicznie do innych adapterów DataHub. Dane są indeksowane i dostarczane z indeksów Elasticsearch, co eliminuje dodatkowe obciążenie bazy danych.  Dokumentacja i testowanie punktu końcowego są możliwe za pomocą narzędzia Swagger UI. Do dyspozycji są trzy rodzaje punktów końcowych: "tree-items", który wczytuje wszystkie elementy jednego poziomu drzewa; "search", który wyszukuje i zwraca elementy różnych typów bez struktur folderów; oraz "get-element", który umożliwia pobranie pojedynczego elementu na podstawie jego typu i identyfikatora. Bezpieczeństwo punktu końcowego jest zapewnione przez token typu "bearer", który musi być dołączony jako nagłówek w każdym żądaniu.

Pimcore Copilot

Pimcore Copilot to innowacyjny asystent oparty na AI, stworzony by wspierać zarządzanie treścią i danymi w dynamicznym świecie. Dzięki kontekstowej wrażliwości i silnikowi wykonującemu zadania, Copilot dostosowuje swoje funkcje do aktualnych potrzeb użytkownika, co ułatwia zarządzanie zadaniami i pełne wykorzystanie możliwości platformy Pimcore. Oferuje również zestaw prekonfigurowanych akcji, takich jak generowanie wariantów obiektów danych, automatyczne przypisywanie relacji do aktywów, a także generowanie tekstu za pomocą sztucznej inteligencji. Copilot zapewnia efektywność i kontrolę nad długotrwałymi zadania, zmieniając sposób pracy z Pimcore i obiecując wygodę "wprost z pudełka".

Enterprise Webhooks

Rozszerzenie do DataHub wprowadza funkcjonalność Webhook dla zasobów, dokumentów, obiektów danych i procesów workflow, co umożliwia zewnętrznym klientom subskrypcję zdarzeń zachodzących w Pimcore. Dzięki pełnej konfigurowalności żądań do subskrybowanych punktów końcowych, rozwiązanie to zapewnia kompletną kontrolę nad udostępnianą informacją. Może być ono wykorzystane do łączenia Pimcore z innymi systemami na podstawie zdarzeń (events).  Wysyłanie żądań do skonfigurowanych subskrybentów jest możliwe dla różnorodnych typów zdarzeń, takich jak utworzenie, aktualizacja czy usunięcie elementów, a także dla rozpoczęcia i zakończenia procesów workflow. Treść wysyłaną do subskrybentów można szczegółowo konfigurować, w tym definiować dołączone typy i podtypy elementów oraz zakres danych. Dla zasobów można dołączyć dane binarne, takie jak filmy czy obrazy. Ograniczenie wysyłania zdarzeń jest możliwe tylko dla skonfigurowanych obszarów roboczych, co dodatkowo zwiększa kontrolę nad procesem.

Experience Portals

Silnik Pimcore Portal Engine umożliwia kreowanie unikatowych portali do zarządzania zasobami, znanych jako Asset Experience Portals, oraz portali do zarządzania produktami, czyli Product Experience Portals, wyłącznie na drodze konfiguracji, eliminując potrzebę kodowania. Oferowane portale dysponują bogatym zestawem funkcji dostępnych "od ręki" i umożliwiają personalizację interfejsu użytkownika przez konfigurację. Ponadto, zapewniają one opcję dalszego dostosowania i rozbudowy za pomocą kodu niestandardowego.  W ramach jednego systemu można skonfigurować wiele portali dla różnych grup docelowych. Umożliwiają one wizualizację danych zawartych w obiektach i zasobach, a także wyszukiwanie, filtrowanie i nawigację przez dane. Zarządzanie zasobami obejmuje przesyłanie, aktualizowanie, usuwanie i edycję metadanych. Dostępne są różne formaty danych do pobrania, a także możliwość zbierania powiązanych danych w kolekcjach lub koszykach, z opcją ich wspólnego pobrania w pliku ZIP. Portale te umożliwiają również udostępnianie danych lub zestawów danych innym użytkownikom i zewnętrznym interesariuszom. Zarządzanie uprawnieniami jest możliwe na podstawie użytkowników i ról, z opcją integracji SSO za pośrednictwem OpenID Connect. Wsparcie dla wielojęzyczności i wielu podmiotów jest również zapewnione.

Enterprise DAM Metadata

Funkcja ta umożliwia zaawansowaną konfigurację metadanych zasobów w sposób analogiczny do definicji klas obiektów. Wprowadza ona wizualizację metadanych zasobów, która jest zbliżona do tej używanej dla obiektów. Użytkownicy mają możliwość definiowania struktury metadanych w ramach definicji klas, co zapewnia spójność i jednolitość. Co więcej, istnieje opcja przypisania wielu definicji klas metadanych do każdego zasobu, co zwiększa elastyczność i dopasowanie do indywidualnych potrzeb.  Funkcja ta wprowadza również dodatkowe typy danych dla metadanych, takie jak wielokrotny wybór, relacje wiele-do-wielu, wartości obliczeniowe i inne. Wszystkie te metadane są przechowywane w tym samym miejscu co standardowe metadane, co ułatwia zarządzanie i dostęp do nich.

Direct Edit

Funkcja ta pozwala na lokalną edycję zasobów Pimcore w wybranym edytorze graficznym i ich natychmiastowe przesłanie z powrotem do bazy danych Pimcore. Rozszerzenie to składa się z dwóch głównych komponentów. Pierwszym jest pakiet Pimcore Direct Edit Bundle, który musi być zainstalowany w Pimcore i dostarcza wszystkie kluczowe funkcje po stronie serwera. Wśród nich znajduje się nowy przycisk na stronie szczegółów zasobu, który umożliwia rozpoczęcie lokalnej edycji, API dla klienta Direct Edit do pobierania lub ponownego przesyłania zasobu oraz okno modalne ze statusem dla obserwacji lokalnej edycji pliku, takie jak oczekiwanie na przesłanie zmian czy zastosowanie zmian w Pimcore. Drugim komponentem jest klient desktopowy, który musi być zainstalowany na każdej maszynie klienta i zajmuje się pobieraniem plików, otwieraniem edytorów oraz przesyłaniem zmienionych wersji z powrotem do Pimcore.

Workflow Designer

Rozszerzenie Workflow Designer wprowadza wizualny edytor przeznaczony dla silnika workflow. Umożliwia on tworzenie jednej lub wielu definicji workflow, które można zorganizować w strukturze folderów. Edytor wizualny pozwala na definiowanie stanów, przejść oraz globalnych akcji. Wszystkie ustawienia można określić bezpośrednio w interfejsie graficznym użytkownika. Na koniec istnieje możliwość zapisania definicji workflow do plików konfiguracyjnych, co ułatwia zarządzanie i przenoszenie konfiguracji.

Integracja z platformą Automatyzacji Workflow

Integracja Pimcore z platformą Automatyzacji Workflow to zaawansowane narzędzie, które umożliwia integrację Pimcore z różnymi systemami zewnętrznymi za pomocą konfigurowalnych szablonów. Głównym celem jest uproszczenie i przyspieszenie procesów integracyjnych. Szablony te są szczególnie przydatne w automatyzacji i optymalizacji procesów pracy, pozwalając na szybkie dostosowanie do specyficznych wymagań biznesowych. Pierwsza wersja tego rozwiązania oferuje szablony dla narzędzia n8n, opracowane na podstawie istniejących konfiguracji Datahub, co ułatwia zarządzanie przepływem pracy i zwiększa wydajność operacyjną. To narzędzie jest odpowiednie dla firm, które chcą zautomatyzować swoje procesy pracy, zwiększając efektywność i redukując czas potrzebny na integrację z systemami zewnętrznymi.

Statistics Explorer

Oferowane narzędzie statystyczne stanowi kompletne rozwiązanie do analizy danych i tworzenia raportów statystycznych. Można je zintegrować z aplikacją, co umożliwia użytkownikom szeroki zakres funkcji analitycznych.  Narzędzie działa w dwóch trybach: pierwszy to proste listy, drugi oferuje zaawansowane statystyki z obliczaniem wskaźników i tabelami przestawnymi. Do wizualizacji danych dostępne są różne typy wykresów, co znacząco ułatwia interpretację wyników. W zakresie backendów danych wspierane są indeksy Elasticsearch oraz tabele MySQL. Umożliwia to elastyczność w doborze źródeł danych.  Narzędzie zawiera moduł Statistics Loader, który pozwala na dołączanie raportów do dowolnych stron internetowych, oraz Event Tracker do śledzenia i analizy własnych zdarzeń w systemie.

Tracking Events

Pakiet zawiera podstawy, które ułatwiają implementację trackera śledzącego zdarzenia w indeksie Elasticsearch. Wspiera wersje Elasticsearch 8.

Alternatywne drzewa obiektów

Funkcjonalności modułu "Alternative Element Trees" umożliwiają tworzenie niestandardowych widoków obiektów danych, ułatwiając identyfikację problemów z jakością i przyspieszając zadania konserwacyjne. Funkcja ta pozwala na grupowanie i organizowanie danych na podstawie atrybutów technicznych, co zwiększa widoczność i kontrolę nad strukturami danych. Użytkownicy mogą łatwo tworzyć wielopoziomowe grupowania, co poprawia efektywność i dokładność obsługi danych. Ponadto, intuicyjny interfejs zapewnia proste zarządzanie danymi, umożliwiając łatwe operacje, takie jak otwieranie, zmienianie nazw i kopiowanie z widoku drzewa.

Enterprise Data Quality Management

Pakiet Data Quality Management oferuje zaawansowane narzędzia do monitorowania i wizualizacji jakości danych. Umożliwia on obliczanie wskaźnika jakości danych dla obiektów, bazując na spersonalizowanych regułach. Wskaźnik jakości danych można wizualizować na różne sposoby: bezpośrednio na obiekcie, w widoku gridowym lub na drzewie obiektów. To ułatwia identyfikację obszarów wymagających poprawy. System podaje również sugestie ulepszeń, które są generowane na podstawie obliczonego wskaźnika. Dzięki temu użytkownicy otrzymują konkretną ścieżkę działania w celu poprawy jakości danych.

SSO z OpenID Connect

Funkcjonalność konfiguracji SSO (Single Sign-On) w Pimcore umożliwia logowanie do backendu za pośrednictwem dostawców OpenID Connect. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania jednego lub wielu takich dostawców, co zwiększa elastyczność i bezpieczeństwo procesu logowania. Opcjonalnie, system oferuje możliwość ukrycia standardowego ekranu logowania Pimcore i automatycznego przekierowania użytkownika do domyślnego dostawcy OpenID Connect. Dzięki temu rozwiązaniu proces logowania staje się bardziej zautomatyzowany i jednolity dla różnych platform i aplikacji.

Bookmark Lists

Funkcjonalność Bookmark Lists (List Zakładek) w Pimcore oferuje szeroki zakres możliwości organizacji i zarządzania danymi. Umożliwia tworzenie list zakładek dla różnych typów elementów, takich jak zasoby, obiekty, dokumenty czy foldery. Dodawanie nowych elementów do listy jest intuicyjne i odbywa się za pomocą funkcji "drag & drop". Elementy można również organizować w niestandardowych folderach, które są specyficzne dla danej listy, co zwiększa elastyczność zarządzania. System pozwala na widoczność elementów podrzędnych, co ułatwia nawigację i zarządzanie złożonymi strukturami. Dodatkowo, elementy z listy zakładek można przenosić do miejsca docelowego w różnych edytorach Pimcore, również za pomocą "drag & drop".

Wersjonowane Platformy Pimcore

Platforma Pimcore jest zbudowana na dwóch głównych komponentach: Pimcore Core Framework oraz Core Extensions. Każdy z tych modułów posiada swoje własne repozytorium, wersję i jest wydawany niezależnie. Zależności i kompatybilność są zdefiniowane w pliku composer.json, co umożliwia wybór i aktualizację kompatybilnych wersji modułów. Zarządzanie dużą liczbą modułów, ich wersjami i funkcjami może być jednak wyzwaniem. W tym kontekście Pimcore oferuje dodatkową usługę zwaną Pimcore Platform Version. Jest to zestaw konkretnych, kompatybilnych i przetestowanych wersji wszystkich modułów Pimcore. Każda wersja Platform Version jest wydawana co kilka miesięcy i dostarczana z połączonymi notatkami dotyczącymi wydania wszystkich zawartych w niej modułów. Dokumentacja Pimcore, jak również dostępne wersje demonstracyjne, są oparte na Pimcore Platform Version. Dzięki temu użytkownicy mają pewność, że korzystają z zestawu modułów, które zostały dokładnie przetestowane i zweryfikowane przez Pimcore. To rozwiązanie znacząco ułatwia zarządzanie i aktualizację platformy.

Dokumenty Headless

To rozszerzenie wprowadza nowy typ dokumentu o nazwie "Headless Document", który jest przeznaczony do zarządzania danymi witryny internetowej w architekturze headless. Dzięki temu nie jest konieczne korzystanie z plików templatów do zarządzania nieustrukturyzowanymi danymi. Headless Document jest renderowany wyłącznie w interfejsie administracyjnym, zwanym Admin UI. Renderowanie to odbywa się na podstawie konfiguracji szablonu, która może być zdefiniowana w pliku yaml. Rozszerzenie oferuje możliwość korzystania z wbudowanych oraz niestandardowych elementów edytowalnych, znanych jako "editables", w dokumentach typu Headless. Dodatkowo, dla tych dokumentów można definiować tzw. "budulce" (bricks), które są konfigurowane również za pomocą plików yaml. Warto również zauważyć, że dane z dokumentów Headless mogą być eksportowane za pośrednictwem pakietu DataHub. Jest to funkcjonalność szczególnie przydatna w kontekście integracji z innymi systemami i zarządzania danymi na różnych platformach.

Integracja z aplikacjami Adobe/Microsoft

Integracja usługi CI-HUB z modułem DataHub w Pimcore otwiera możliwość bezpośredniego połączenia zasobów i obiektów danych z produktami Adobe i Microsoft. Dzięki temu rozwiązaniu, zarządzanie danymi staje się znacznie bardziej efektywne i zintegrowane. Konfiguracja schematu i prezentacji danych odbywa się w intuicyjny sposób, analogicznie do innych adapterów DataHub, za pomocą funkcji "drag & drop". To ułatwia zarządzanie i dostosowywanie struktury danych do indywidualnych potrzeb.  W celu zwiększenia wydajności, system oferuje funkcję cache'owania eksportowanych danych. Dzięki temu, operacje na dużych zbiorach danych są realizowane w sposób znacznie bardziej efektywny. Bezpieczeństwo połączenia z CI-HUB jest zapewnione przez możliwość użycia tokenu, który służy do autoryzacji dostępu do endpointu DataHub.

Interfejsy do systemów tłumaczeniowych

Tworzenia w systemie zadań tłumaczeniowych i umożliwia wysyłanie wybranych elementów do zewnętrznych interfejsów API w celu tłumaczenia. Po przetworzeniu tych zadań, są one ponownie pobierane i aktualizują odpowiednie elementy w systemie. Wśród wspieranych elementów znajdują się: wielojęzyczne atrybuty obiektów, zawartość dokumentów modułu CMS oraz metadane assetów.  Konfiguracja usług tłumaczeniowych jest dostosowywana do konkretnego dostawcy. Wśród wspieranych opcji znajdują się narzędzia Translations.com, Xplanation, znane również jako LanguageWire, oraz DeepL. Dzięki temu rozwiązaniu proces tłumaczenia i aktualizacji wielojęzycznych treści jest znacznie bardziej zautomatyzowany i efektywny, co jest kluczowe w kontekście globalnej działalności i zarządzania treściami w różnych językach.

Syndykacja danych produktowych

Pakiet umożliwia integrację platformy Productsup z modułem DataHub. Dzięki temu możliwa jest dystrybucja danych produktowych do różnych marketplace'ów oraz kanałów marketingowych. Konfiguracja odbywa się w intuicyjny sposób za pomocą funkcji "drag & drop", analogicznie do innych adapterów DataHub. W celu zwiększenia wydajności, system oferuje funkcję cache'owania eksportowanych danych. Pakiet zawiera usługę URL, która umożliwia platformie Productsup bezpośrednie pobieranie danych produktu. Dodatkowo, istnieje usługa URL przeznaczona do importowania danych zamówień z platformy Productsup. Dzięki temu rozwiązaniu, proces zarządzania danymi produktowymi i zamówieniami jest znacznie bardziej zautomatyzowany i efektywny.  

Open-source Security Management

Centrum tego rozwiązania stanowi zaawansowana konfiguracja bezpieczeństwa, która wzmacnia środowisko Pimcore Enterprise od podstaw, integrując się z istniejącą infrastrukturą i przygotowując firmę na przyszłe wyzwania. Dzięki proaktywnemu podejściu do łatania bezpieczeństwa, Pimcore Secured umożliwia wyprzedzanie zagrożeń, zanim te się pojawią, co nie tylko zapobiega potencjalnym naruszeniom, ale także podkreśla zaangażowanie firmy w ochronę danych i integralność. Pimcore Secured wzbogaca strategię bezpieczeństwa o szczegółowe raporty, zapewniając jasny obraz sytuacji bezpieczeństwa i umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji w celu wzmocnienia obrony. Dzięki spełnieniu globalnych standardów w zakresie ochrony danych, Pimcore Secured umożliwia organizacjom zgodność z międzynarodowymi wymogami compliance, budując zaufanie i niezawodność wśród klientów i interesariuszy, co oferuje strategiczną przewagę i pozwala na skupienie się na rozwijaniu biznesu przy jednoczesnym zachowaniu innowacyjności i wzmacnianiu zaufania klientów.

Zapowiadane nowości

W przygotowaniu już kolejny moduł:

  • Advanced AI/ML Integration - 2024