SPAMEL

Firma S.I. Spamel jest jednym z głównych producentów łączników krzywkowych, rozdzielnic, zestawów izolacyjnych, kaset sterowniczych i rozłączników izolacyjnych oraz członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki. Działalność firmy ma charakter międzynarodowy, a sprzedaż odbywa się na terenie całej Europy. W ofercie Spamel znajduje się ponad 36 000 produktów.

Wymagania i potrzeby

Chęć rozszerzenia działalności międzynarodowej oraz uruchomienie sprzedaży na nowe rynki, leżały u podstaw decyzji o konieczności wdrożenia systemu PIM, który będzie źródłem wszystkich informacji o każdym z towarów. Naturalną kontynuacją procesu było uruchomienie zaawansowanego produktowego serwisu www oraz publikacji sprzedażowych, w pełni zintegrowanych z bazą. W zakres naszych obowiązków wchodzi również stałe zarządzanie zawartością bazy.

Zastosowane rozwiązania

Biorąc pod uwagę cele, jakie przed realizacją postawił zlecający, zarekomendowaliśmy oparcie wdrożenia na sprawdzonym systemie Amirada GmbH umożliwiającym stworzenie bazy danych, z którą są zintegrowane narzędzia do automatyzacji publikacji w różnych mediach.

Do automatyzacji składu DTP wykorzystaliśmy aplikację Adobe InDesign, rozszerzoną o potrzebne plug-iny od Amirady oraz moduł amirada.design. Katalogi produktowe i złożone karty produktowe PDF są generowane właśnie tą metodą.

Amirada.webcon to z kolei moduł, którego użyliśmy, by zautomatyzować konwersję i synchronizację produktowego serwisu www z bazą danych. Dzięki temu informacje wprowadzone w systemie PIM są automatycznie dostępne również na stronie internetowej marki.

Kluczowym elementem wdrożenia była automatyzacja eksportu tłumaczeń do plików .xls i ich późniejszego importu, ponieważ pozwoliło to znacznie skrócić czas przeznaczany na obsługę tego procesu oraz usprawniło zarządzanie treściami.

Produktowa baza danych

Możliwość sprawnego zarządzania informacjami definiującymi i prezentującymi produkt jest kluczowa dla szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa, szczególnie, jeśli jego elementem jest sprzedaż międzynarodowa. Przygotowany przez nas system PIM ma drzewiastą strukturę, dzięki której możemy z powodzeniem budować właściwą hierarchię danych. Obiektowy model danych pozwala natomiast właściwie prezentować powiązania między obiektami oraz obiektami a operacjami.

Inne ważne cechy bazy to:

 • pełne odwzorowanie opisów asortymentu
 • wielojęzyczność
 • obsługa wielu typów danych
 • masowa edycja danych z wykorzystaniem aplikacji Excel
 • zarządzanie zawartością bazy z wykorzystaniem klienta windowsowego
 • dynamiczne powiązania między obiektami (produkt - akcesoria, produkt - elementy składowe)
 • możliwość generowania wariantów produktów w oparciu o listy wartości konfiguratora
 • obsługa standardu ETIM i BMEcat

Wbudowana w bazę klasyfikacja ETIM to dziś standard w branży elektrotechnicznej. Dostarczanie ustandaryzowanych informacji o produktach jest częstym wymogiem stawiamy przed firmami przy nawiązywaniu współpracy handlowej.

Produktowy serwis www

Wszystkie informacje obecne na stronie marki są automatycznie synchronizowane z zawartością produktowej bazy danych, dzięki czego mamy pewność, że są one zawsze aktualne i pozbawione błędów. Dodatkową wartością jest możliwość weryfikacji treści, którą chcemy opublikować, zanim ta pojawi się w mediach (staging server). Wszystkie nowe lub zaktualizowane pliki, dokumenty PDF i zdjęcia są wysyłane na serwer automatycznie, co jest rozwiązaniem niezwykle komfortowym, ponieważ niweluje konieczność wprowadzania osobno zmian w serwisie www. W przypadku kilkudziesięciu tysięcy produktów, ręczna aktualizacja danych byłaby procesem czas- i kosztochłonnym.

Ze względu na międzynarodową działalność firmy Spamel, wdrożyliśmy aż pięć wersji językowych serwisu: polską, angielską, niemiecką, rosyjską i czeską.

Katalog produktowy

Stworzyliśmy sześć wersji językowych katalogu prezentującego ofertę marki w sposób kompleksowy i przystępny na odbiorcy. Specyfika produktów determinowała zastosowanie rozwiązań, które jednocześnie uproszczą przekaz i pozwolą pokazać wszystkie istotne cechy.

Każdy z katalogów ma ponad 350 stron i znajdują się w nich:

 • złożone tabele, prezentujące wiele różnych parametrów technicznych
 • zdjęcia produktów
 • dane tekstowe
 • rysunki techniczne
 • konfiguratory (jak zamawiać)
 • dynamiczne generowane odesłania do innych stron w katalogu

Karta produktowa PDF

Przygotowaliśmy łącznie ponad 2 400 kart produktowych o bardzo skomplikowanym layoucie. Wykorzystaliśmy do tego aplikację InDesign od Adobe sterowaną specjalnymi plug-inami od Amirady. Każda z kart, podobnie jak katalog produktowy, powstała w pięciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej, czeskiej.

Każda karta zawiera kluczowe informacje o produkcie, takie jak:

 • dane techniczne
 • zdjęcia
 • rysunki techniczne

Aplikacja mobilna

Dodatkowym elementem wdrożenia dla marki Spamel było przygotowanie wersji mobilnej serwisu produktowego, co stanowiło odpowiedź na stale rosnącą liczbę użytkowników, którzy decydują się przeglądać serwisy www na urządzeniach mobilnych. W ten sposób otworzyliśmy drogę dotarcia do znacznie szerszego grona klientów, szczególnie, że w państwach europejskich procent użytkowników preferujących rozwiązania mobilne jest jeszcze większy niż w Polsce.

Podsumowanie

Wdrożenie realizowane na zlecenie marki Spamel było jednym z najbardziej kompleksowych, jakich mieliśmy okazję się podjąć. Obejmowało zaprojektowanie systemu PIM, uruchomienie serwisu produktowego oraz przygotowanie wielostronicowych katalogów i kart produktowych. Dopełnieniem było przygotowanie aplikacji mobilnej na systemy Android. Do dziś jesteśmy odpowiedzialni za zarządzanie produktową bazą danych i aktualizowanie informacji w niej zawartych. Dzięki temu klient może mieć pewność, że w każdej chwili, w dowolnych medium, dane o jego produktach są kompletne i wiarygodne i może skupić się na rozwoju biznesu.

ReferencjaList referencyjny Spamel