PNEUMAT SYSTEM

Pneumat System to jeden z czołowych polskich producentów siłowników z napędem pneumatycznym oraz dystrybutor produktów włoskiej marki Aignep w Polsce. W ofercie znajduje się kilkanaście serii siłowników oraz szereg realizacji dopasowanych do indywidualnych potrzeb zlecających, co łącznie daje ponad 100 000 obiektów, podzielonych na 4 700 grup produktowych. Baza jest sukcesywnie rozbudowywana.

Wymagania i potrzeby

Zakres i charakter wdrożenia stanowił odpowiedź na kluczowe potrzeby marki. Produktowa baza danych musiała umożliwiać zarządzanie wszystkimi danymi produktowymi, kontrolę nad wieloma atrybutami technicznymi oraz obsługę konfiguratorów produktów. Zawartość publikacji internetowych i drukowanych musiała być oczywiście tożsama. Po naszej stronie było również wypełnienie bazy danymi produktowymi oraz integracja z istniejącym systemem ERP.

Zastosowane rozwiązania

Ze względu na to, że możliwością edycji danych miała dysponować większa liczba użytkowników z określonymi uprawnieniami, oparliśmy wdrożenie na systemie SEPIA Alterra PIM, który umożliwia sprawne zarządzanie informacją produktową z poziomu przeglądarki internetowej oraz automatyczną publikację w wybranych mediach.

Automatyzacji składu DTP dokonaliśmy wykorzystując do tego aplikację Adobe InDesign, rozszerzoną o plug-in EasyCatalog autorstwa firmy 65bit. W oparciu o to rozwiązanie stworzyliśmy katalog produktowy, natomiast karty produktowe PDF powstały przy pomocy bibliotek PHP i ich produkcja wywoływana jest bezpośrednio z poziomu GUI produktowej bazy danych.

Produktowa baza danych

Wyodrębniliśmy w bazie dwie struktury danych, tych eksportowanych do platformy B2B oraz do katalogu produktowego. Elementem wdrożenia był import danych podstawowych z systemu ERP, którego dokonaliśmy we współpracy z firmą, która odpowiadała za wdrożenie platformy B2B, która jest dostępna pod adresem www.pneumat.com.pl.

Baza produktowa:

 • pozwala tworzyć własne klasyfikacje, które umożliwiają zaawansowane zarządzanie różnymi atrybutami System PIM - klasyfikacja własna w użyciu
 • wykorzystuje mechanizm linkowania obiektów, dzięki czemu eliminujemy dublowanie informacji i zapewniamy spójność wszystkich danych
 • zawiera dynamiczne połączenia między obiektami (produkt - produkt, produkt - akcesoria, produkt - usługa specjalistyczna)
 • wykorzystuje oprogramowanie do zarządzania plikami graficznymi (DAM), które umożliwia automatyczną konwersję między formatami
 • daje możliwość kastomizacji działania systemu w zakresie:
  • wyboru atrybutów do filtrowania
  • automatycznego dopasowywania akcesoriów na bazie ustalonych powiązań
  • dopasowywania wyświetlanych kolumn tabel produktowych do medium
  wszystko w oparciu o funkcje UDF

Integracja z systemem B2B

Wszystkie informacje prezentowane na stronie www.pneumat.com.pl są codziennie automatycznie synchronizowane z zawartością przygotowanej przez nas produktowej bazy danych. Dzięki czemu zmiany wprowadzone w jednym miejscu, są od razu widoczne w drugim. Konwersja plików Hi-Res do formatów właściwych dla publikacji online również odbywa się automatycznie, oczywiście z zachowaniem odpowiednich rozmiarów.

Bardzo ważne w kwestii prezentacji produktu w e-sklepie jest wierne odwzorowanie jego kolorystyki. Dzięki zastosowaniu profili ICC, zmiana systemu kolorów z CMYK na RGB nie powoduje utraty jakości.

Dane produktowe zawarte w bazie PIM synchronizowane są poprzez eksport do zbiorczego pliku XML oraz dodatkowo z wykorzystaniem pomocniczych webowych serwisów SOAP.

Katalog produktowy

W przypadku firmy oferującej tysiące produktów, gdzie każdy z nich może mieć nawet kilkaset wariacji, katalogi produktowe są nieocenionym narzędziem sprzedażowych. Pozwalają w jednocześnie przystępny i kompleksowy sposób zaprezentować wszystkie informacje niezbędne klientowi do podjęcia decyzji zakupowej.

Katalog Pneumat został zaprojektowane z wykorzystaniem aplikacji InDesign, wspartej plug-inem EasyCatalog od firmy 65bit. Wymiana danych pomiędzy produktową bazą danych a katalogiem odbywa się z wykorzystaniem plików .xml. Do budowy złożonych tabel zastosowaliśmy transformaty XSLT (język przekształceń dokumentów .xml), dzięki czemu ograniczyliśmy liczbę potrzebnych szablonów do zaledwie dwóch. Przekłada się to na łatwiejsze zarządzanie szablonami i możliwość szybkiego wprowadzania dowolnych zmian w układzie katalogu.

W ten sposób powstała profesjonalna, kilkuset-stronicowa publikacja zawierająca dane techniczne, zdjęcia i rysunki, które razem tworzą pełny obraz każdego produktu. Skład DTP może w pełni lub częściowo zautomatyzowany.

Karta produktowa PDF

Karty produktowe zaprojektowaliśmy z wykorzystaniem bibliotek PHP. Ich zawartość jest generowana bezpośrednio z poziomu graficznego interfejsu użytkownika (GUI) produktowej bazy danych.

Stworzonych zostało łącznie ponad 3 500 kart produktowych.

Podsumowanie

Wdrożenie przeprowadzane na zlecenie Pneumat System było jednocześnie jednym z najbardziej wymagających i kompleksowych, jakie mieliśmy okazję realizować. Wymagało stworzenia produktowej bazy danych zawierającej ponad 80 000 indeksów, zintegrowania jej z e-sklepem wdrożonym przez firmę zewnętrzną oraz przygotowania materiałów sprzedażowych, które w czytelny sposób zaprezentują złożoną ofertę marki. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, uzyskaliśmy efekt, na jakim zależało zarówno nam, jak i zlecającemu. Produktowa baza danych jest tak skonstruowana, że może nią swobodnie zarządzać dowolna liczba użytkowników wewnątrz firmy.