SPECTRA LIGHTING

Firma SPECTRA LIGHTING to polska firma z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży oświetleniowej. Prowadzi kompleksową obsługę inwestycji w zakresie dostaw oświetlenia, połączoną z fachowym doradztwem w dziedzinie techniki świetlnej. Własny zakład produkcyjny pozwala dopasować się do wymagań klienta, począwszy od zmiany koloru czy wymiaru, do tworzenia zupełnie nowych produktów, specjalnie dedykowanych pod inwestycję.

Wymagania i potrzeby

 • zapewnienie maksymalnej, bliskie 100% spójności aktualnych i przyszłych kanałów publikacji
 • zapewnienie spójności we wszystkich wersjach językowych
 • zapewnienie 100% spójności prezentowanych zdjęć we wszystkich kanałach
 • zwiększenie złożoności i ilości danych produktowych prezentowanych w mediach internetowych
 • bardziej efektywne narzędzie do wprowadzania dużej ilości danych produktowych np. poprzez wykorzystanie mechanizmów dziedziczenia danych
 • eksport / import plików Excel
 • większa elastyczność zarówno w administrowaniu danych produktowych, jak i samych struktur danych
 • integracja środowisk PIM i CMS
 • poprawa doświadczeń użytkownika produktowego serwisu www

Zastosowane rozwiązania

 • System Product Information Management zbudowany na platformie open-source PIMCORE
 • Dedykowane REST API jako interfejs do komunikacji z zewnętrznymi aplikacjami
 • Wbudowany w PIM moduł Digital Asset Management do kompleksowego zarządzania cyfrowymi zasobami plikowymi
 • Zintegrowany z systemem PIM i DAM moduł CMS jako narzędzie do zarządzania firmowym serwisem internetowym
 • biblioteki open-source do generowania dokumentów PDF

Produktowa baza danych

 • zintegrowane moduły Product Information Management (PIM), Digital Asset Management (DAM), Content Management System (CMS)
 • pełna wielojęzyczność danych w bazie
 • otwarty kod, możliwość dostosowania do własnych wymagań
 • import nowych produktów automatycznie tworzący złożoną hierarchię drzewa produktowego
 • indywidualnie konfigurowalny masowy eksport i import danych produktowych w formacie programu Excel
 • dziedziczenie wartości w drzewie produktowym, ergonomia pracy z danymi produktowymi
 • rozszerzenie modelu danych o nowe typów atrybutów, niedostępne standardowo w systemie PIMCORE
 • dynamicznie zarządzalne wartości słownikowe

Produktowy serwis www

 • 100% integracja systemu PIM z CMS serwisu internetowego, natychmiastowa aktualizacja danych PIM/DAM -> CMS
 • pełna wielojęzyczność
 • wyszukiwanie pełnotekstowe z graficznymi podpowiedziami oraz przy pomocy filtrów
 • dowolne zestawy filtrów zależne od kategorii serwisu www
 • wysoka wydajność wyszukiwania i filtrowania dzięki wykorzystaniu oprogramowania ELASTICSEARCH
 • dynamiczne linki pomiędzy produktami, akcesoriami i realizacjami
 • dowolnie konfigurowalne, globalnie lub na poziomie rodzin produktów, prezentowane zestawy atrybutów technicznych

Karta produktowa PDF

 • pełna wielojęzyczność generowanych dokumentów PDF
 • automatycznie generowane karty katalogowe PDF dla całych rodzin produktów
 • automatycznie generowane karty katalogowe PDF dla pojedynczych produktów
 • masowe generowanie dużej liczby czasochłonnych w produkcji dokumentów, wykorzystanie managera procesów działających w tle
 • złożone makiety kart katalogowych

Custom API

 • indywidualnie dopasowany interfejs API REST do odczytu danych produktowych
 • pełna wielojęzyczność danych
 • obsluga wszystkich typów danych: tekstowe, liczbowe, relacje, zasoby plików cyfrowych