WIEDZA

System PIM czy MDM, co wybrać?

Zarządzanie informacjami o produktach (PIM) i zarządzanie danymi podstawowymi (MDM) to dwie krytyczne technologie wykorzystywane do zarządzania informacjami we współczesnym świecie biznesu. Jednak wiele organizacji ma problemy z rozróżnieniem tych dwóch technologii i zrozumieniem ich znaczenia w zarządzaniu i optymalizacji danych. Ten artykuł ma na celu dostarczenie kompleksowego zrozumienia PIM i MDM, ich kluczowych różnic oraz tego, dlaczego Twoja organizacja powinna się nimi interesować. Na podstawie dwóch artykułów informacyjnych zagłębimy się w niuanse tych systemów i zbadamy, w jaki sposób przyczyniają się one do sukcesu firmy.

System PIM - zarządzanie informacją o produkcie to dedykowany system, który centralizuje i zarządza danymi o produktach, zapewniając, że dokładne, spójne i aktualne informacje o produktach są dostępne we wszystkich kanałach, w tym na platformach e-commerce, w katalogach i materiałach sprzedażowych. PIM umożliwia firmom usprawnienie procesów zarządzania danymi produktowymi, redukcję zadań wykonywanych ręcznie oraz poprawę czasu wprowadzania produktów na rynek. System ten jest szczególnie korzystny dla organizacji mających do czynienia z dużą liczbą produktów, wieloma dostawcami i zróżnicowanymi kanałami sprzedaży.

System MDM - zarządzanie danymi podstawowwymi to bardziej kompleksowe podejście do zarządzania danymi, które skupia się na centralizacji i harmonizacji wszystkich typów danych podstawowych (takich jak dane klientów, dostawców, lokalizacji i produktów) w całej organizacji. MDM zapewnia, że wszystkie działy i systemy w firmie mają dostęp do spójnych, dokładnych i aktualnych informacji, co prowadzi do lepszego podejmowania decyzji, lepszej współpracy i większej wydajności operacyjnej. MDM działa jako pojedyncze źródło prawdy dla danych organizacji, tworząc podstawy dla zarządzania danymi i analityki.

 

Kluczowe różnice pomiędzy PIM a MDM

 • Zakres danych
  Podczas gdy PIM jest specjalnie zaprojektowany do zarządzania danymi o produktach, MDM obejmuje szerszy zakres typów danych, w tym klientów, dostawców i lokalizacji.
 • Funkcjonalność
  PIM skupia się na usprawnieniu zarządzania informacjami o produktach, zapewnieniu spójności w różnych kanałach publikowania oraz skróceniu czasu wprowadzania produktów na rynek. Z kolei MDM ma na celu harmonizację danych w całej organizacji, poprawę jakości danych oraz stworzenie podstaw do zarządzania danymi i analityki.
 • Użytkownicy docelowi
  PIM jest przeznaczony przede wszystkim dla specjalistów ds. marketingu, sprzedaży i handlu elektronicznego, którzy potrzebują dokładnych i spójnych informacji o produktach, aby skutecznie je promować i sprzedawać. MDM jest przeznaczony dla szerszego grona interesariuszy, w tym kadry kierowniczej, zespołów IT i analityków danych, którzy potrzebują dokładnych i wiarygodnych danych podstawowych do podejmowania decyzji i współpracy.
 • Złożoność wdrożenia
  Wdrożenie rozwiązania PIM jest na ogół mniej złożone i bardziej ukierunkowane niż wdrożenie systemu MDM. Wdrożenia PIM mogą być szybsze i bardziej proste, natomiast MDM często wiąże się z bardziej rozległą transformacją praktyk zarządzania danymi w całej organizacji.
 • Integracja
  Zarówno rozwiązania PIM, jak i MDM wymagają integracji z różnymi systemami biznesowymi (takimi jak ERP, CRM i platformy e-commerce). Jednak MDM zazwyczaj wymaga wyższego poziomu integracji, aby osiągnąć jednolity widok danych w całej organizacji.

 

Co osiągniemy dzięki PIM i MDM?

 • Poprawa jakości danych
  Zarówno PIM jak i MDM pomagają organizacjom w utrzymaniu dokładnych, spójnych i aktualnych danych, co ostatecznie prowadzi do lepszego podejmowania decyzji i bardziej efektywnych operacji.
 • Zwiększone doświadczenie klienta
  Dokładne i spójne informacje o produktach są niezbędne dla bezproblemowej obsługi klienta. PIM gwarantuje, że klienci otrzymują dokładne dane o produktach we wszystkich punktach styku, natomiast MDM zapewnia 360-stopniowy widok danych o klientach, umożliwiając spersonalizowany marketing i lepszą obsługę klienta.
 • Zwiększona wydajność operacyjna
  Poprzez centralizację i usprawnienie procesów zarządzania danymi, zarówno PIM jak i MDM redukują zadania ręczne, minimalizują błędy i zwiększają ogólną wydajność.
 • Lepsza współpraca
  PIM i MDM promują współpracę pomiędzy różnymi działami w organizacji, ponieważ zapewniają, że wszyscy pracują na tych samych, dokładnych danych. Ta lepsza współpraca prowadzi do lepszego podejmowania decyzji i szybszej realizacji projektów i inicjatyw.
 • Zgodność z przepisami
  Zarówno PIM, jak i MDM pomagają organizacjom w utrzymaniu jakości i spójności danych, co jest kluczowe dla spełnienia wymogów regulacyjnych i standardów branżowych. Właściwe praktyki zarządzania danymi mogą zmniejszyć ryzyko niezgodności z przepisami i związane z tym kary.
 • Time-to-Market
  PIM przyspiesza proces wprowadzania produktów na rynek poprzez usprawnienie zarządzania danymi o produktach i zapewnienie, że dokładne informacje są łatwo dostępne dla marketingu, sprzedaży i działań e-commerce.
 • Zarządzanie danymi
  MDM tworzy podstawy dla solidnych praktyk zarządzania danymi poprzez ustanowienie jednego źródła prawdy dla danych podstawowych. Wdrożenie MDM może pomóc organizacjom w zdefiniowaniu jasnej własności danych, wdrożeniu reguł jakości danych i monitorowaniu jakości danych w czasie.
 • Analityka i raportowanie
  Dokładne i spójne dane są kluczowe dla wiarygodnej analityki i raportowania. Zarówno PIM jak i MDM odgrywają istotną rolę w zapewnieniu, że organizacje mogą zaufać swoim danym i uzyskać cenne spostrzeżenia w celu podejmowania strategicznych decyzji i poprawy wydajności.
 • Skalowalność
  Systemy PIM i MDM umożliwiają organizacjom skalowanie wysiłków w zakresie zarządzania danymi w miarę ich wzrostu i ewolucji. Systemy te mogą obsługiwać rosnące ilości danych i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb biznesowych, zapewniając, że zarządzanie danymi pozostaje wydajne i skuteczne.
 • Przewaga konkurencyjna
  Organizacje, które wdrażają rozwiązania PIM i MDM są lepiej przygotowane do dostosowywania się do zmian rynkowych, spełniania oczekiwań klientów i podejmowania świadomych decyzji w oparciu o dokładne dane. Ta zwinność i wgląd zapewniają przewagę konkurencyjną w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym.

A może hybryda?

Niektórzy producenci oprogramowania nie definiują jednoznacznie architektury oferowanych przez siebie produktów, co w wielu przypadkach jest bardzo atrakcyjnym podejściem. Przykładem takiego systemu, który pozwala osiągnąć funkcjonalności obu omawianych architektur, jest platforma open-source od firmy PIMCORE.

Jako system PIM pozwala na łatwe zarządzanie i dystrybucję informacji o produktach w różnych kanałach sprzedaży, takich jak sklepy internetowe, platformy handlowe, katalogi drukowane i wiele innych. Jako system MDM umożliwia zarządzanie kluczowymi danymi biznesowymi, takimi jak dane klientów, dostawców i innych podmiotów. Pozwala to na uniknięcie błędów w danych, zwiększenie spójności danych i lepszą kontrolę nad procesami biznesowymi. PIMCORE oferuje również integrację z różnymi systemami, takimi jak systemy CRM, ERP, CMS, czy systemy e-commerce, co pozwala na automatyzację procesów i lepszą synchronizację danych. Narzędzie to posiada również funkcjonalność raportowania i analizowania danych, co pozwala z kolei na lepsze zrozumienie danych biznesowych i podejmowanie bardziej trafnych decyzji.

Podsumowanie

Zarządzanie informacjami o produkcie (PIM) i zarządzanie danymi podstawowymi (MDM) to odrębne, ale uzupełniające się technologie, które dotyczą różnych aspektów zarządzania danymi. PIM koncentruje się na usprawnianiu danych o produktach, natomiast MDM zapewnia holistyczne podejście do zarządzania i harmonizacji danych podstawowych w całej organizacji. Zrozumienie kluczowych różnic pomiędzy PIM i MDM, jak również ich unikalnych korzyści, jest kluczowe dla organizacji dążących do optymalizacji praktyk zarządzania danymi, poprawy efektywności operacyjnej i uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Inwestując w systemy PIM i MDM, firmy mogą zapewnić sobie utrzymanie dokładnych, spójnych i aktualnych danych we wszystkich kanałach i działach. Ta lepsza jakość danych prowadzi do lepszego podejmowania decyzji, lepszej współpracy, szybszego wprowadzania na rynek i ostatecznie do lepszej ogólnej obsługi klienta. Aby zachować przewagę w dzisiejszym dynamicznym krajobrazie biznesowym, organizacje powinny priorytetowo traktować wdrażanie rozwiązań PIM i MDM, które spełniają ich unikalne potrzeby i wspierają ich długoterminowy wzrost i sukces.

 

Materiały źródłowe:

 1. https://pimcore.com/en/pim-vs-mdm
 2. https://www.informatica.com/resources/articles/pim-vs-mdm-key-differences-explained.html
 3. https://www.akeneo.com/blog/pim-vs-mdm/
 4. https://pimberly.com/blog/pim-vs-mdm/