PROTEKT

Założona w 1989 roku firma PROTEKT produkuje urządzenia i sprzęt zapewniający bezpieczeństwo podczas prac wysokościowych, głębokościowych oraz w ratownictwie. Wszystkie oferowane produkty, które podlegają certyfikacji, posiadają europejskie certyfikaty, a niektóre z nich Certyfikaty Oceny Typu, przeprowadzane przez notyfikowane jednostki. 

Wymagania i potrzeby

Posiadanie wszystkich certyfikatów, norm i atestów w jednym miejscu, a także powiązanie ich za pomocą relacji znacząco ogranicza ryzyko pomyłki podczas aktualizowania lub dodawania nowych dokumentów, które w tym przypadku są często nieodłączną częścią prezentowanego produktu – czy to w serwisie www czy w karcie produktowej pdf.  

Produktowa baza danych

Wdrożenie zostało oparte na oprogramowaniu firmy PIMCORE z licencją open-source, z bogatym zestawem wbudowanych funkcjonalności. Jednocześnie pozwala na szerokie możliwości dostosowania do własnych wymagań.

 • Zintegrowane moduły PIM, DAM i CMS
 • Pełna wielojęzyczność danych w bazie
 • Wielopoziomowa struktura drzewa produktowego wykorzystująca mechanizm dziedziczenia wartości, ergonomia pracy z danymi produktowymi
 • Rozszerzenie modelu danych o nowe typów atrybutów, niedostępne standardowo w systemie PIMCORE
 • Integracja z systemem ERP, cykliczna aktualizacja cen w systemie PIM

Produktowy serwis www

Dane produktowe prezentowane w serwisie www pochodzą w 100% z systemu PIM. Dzięki temu mamy pewność, że są one zawsze aktualne i pozbawione błędów. Dodatkowo takie rozwiązanie skraca czas pracy, ponieważ dane wystarczy wprowadzić raz, nie trzeba powtarzać tego procesu osobno w serwisie.

 • kompletny i wysokiej jakości opis produktów
 • złożone typy relacji - akcesoria, powiązane produkty, produkty zastępujące starsze wersje itd
 • wyszukiwanie pełnotekstowe i filtrowanie po właściowościach
 • 7 wersji językowych

Karta produktowa PDF

 • dynamicznie generowane w serwisie www z aktualnych danych produktowych
 • możliwość generowania dokumentów w GUI PIMCORE poza serwisem www
 • 7 wersji językowych

Generowanie cenników

 • Eksport do formatu programu Excel
 • Parametryzacja eksportowanych grup produktowych
 • Eksport manualny lub cykliczny
 • Wybieralny szablonu eksportu

Podsumowanie

System PIM i wykorzystywana przez niego produktowa baza danych posiada możliwość powiązania produktów z dokumentami (w tym przypadku np. z certyfikatami) co jest niezwykle przydatne w branży klienta. Między innymi dzięki tej funkcjonalności, wdrożone rozwiązanie, pozwala zachować najwyższą jakość prezentowanych danych, a firma może skupić się na dalszym rozwoju nie martwiąc się o poprawność i spójność wprowadzanych informacji.