Klasyfikacja ETIM, e-katalogi BMEcat

Standard BMEcat

Dynamicznie rozwijający się w ostatnich latach handel elektroniczny wymusił konieczność opracowania standardów wymiany danych o produktach. Najpopularniejszym z nich został oparty na języku XML format BMEcat, którego pierwsza wersja została przyjęta już w 1999 roku. Normalizuje ona wymianę danych katalogowych pomiędzy producentami i odbiorcami.

Standard BMEcat posiada ściśle określoną strukturę, cześć atrybutów jest obowiązkowa, a cześć opcjonalna. Pozwala zapisać wewnątrz następujące typy danych:

 • dane dostawcy i odbiorcy
 • identyfikatory produktu
 • dane logistyczne
 • informacje cenowe i zamówieniowe
 • atrybuty własne produktu
 • klasyfikacje zewnętrzne np. ETIM, eCl@ss
 • materiał zdjęciowy, grafiki
 • pliki, certyfikaty
 • hierarchię w postaci struktury drzewa
 • informacje o akcesoriach

Klasyfikacje

Stworzenie systemów klasyfikacji było odpowiedzią na chaos informacyjny panujący na rynku. Dotychczas każdy z graczy tworzył własne definicje atrybutów opisujących wybrane grupy produktów. Dopóki informacja ta była wykorzystywana tylko na własny użytek nie generowało to problemów. Jeśli jednak należało opis produktu przekazać innemu podmiotowi zaczynały się problemy. Organizacje branżowe i grupy firm zaczęły więc tworzyć standardowe systemy klasyfikacji. Zawiera on przeważnie klasę (typ produktu) oraz zestaw atrybutów opisanych w znormalizowany sposób, wspólny dla całej klasy.

Aktualnie najpopularniejszymi systemami klasyfikacji są:

 • eCl@sss – obejmuje wiele branż produktowych i usług, jako jedyny zgodny z normą IEC/ISO
 • ETIM – standard w branży elektrotechnicznej, jako jedyny posiada pełne polskie tłumaczenie
 • ProfiClass – popularny system w branży budowlanej i przemysłowej
 • UNSPSC – otwarty, wielobranżowy standard zarządzany przez GS1 US™, ponad 20.000 kategorii

Klasyfikacja ETIM

ETIM (European Technical Information Model) to jedyny standardowy system klasyfikacji, który został całkowicie przetłumaczony na język polski. Dostarczanie przez producenta opisu produktu zgodnego z tym standardem jest wręcz obowiązkowe przy współpracy z innymi podmiotami w branży elektrotechnicznej. W pełni zaimplementowany w dostarczanych przez naszą firmę systemach PIM

Klasyfikacja ETIM, eCl@ass

Klasyfikacje własne

Standardowe systemy klasyfikacji powstały na drodze wspólnych ustaleń wszystkich zainteresowanych podmiotów. Z tego powodu są z oczywistych powodów kompromisem zastosowanych atrybutów i wartości. W związku z tym, w zależności od wymagań konkretnego medium, wygodnie jest stworzyć i utrzymywać własny wewnętrzny system klasyfikacji. Pozwala to podkreślić atuty i ukryć słabsze strony własnych produktów. Każdy z wdrażanych przez nas systemów PIM pozwala stworzyć kombinację z obu typów klasyfikacji.

Korzyści z zarządzania klasyfikacjami w systemie PIM

Masowa edycja w aplikacji Excel

Masowa edycja w aplikacji Excel

Wykorzystanie aplikacji Excel to prawdopodobnie najbardziej efektywny sposób na wprowadzenie dużej ilości powtarzających się wartości. Zarówno eksport jak i import wykonywany jest automatycznie, użytkownik jedynie uzupełnia wymagane wartości.

Mapowanie wspólnych atrybutów

Mapowanie wspólnych atrybutów

Wbudowane w PIM mechanizmy mapowania atrybutów pozwalają automatycznie przenosić wartości pomiędzy tymi sami atrybutami w różnych klasyfikacjach czy też atrybutami własnymi i wymaganymi przez standard BMEcat. To gwarancja zachowania spójności danych.

Jednoczesna obsługa wielu systemów klasyfikacji

Jednoczesna obsługa wielu systemów klasyfikacji

Nie ma żadnych ograniczeń w liczbie jednocześnie utrzymywanych klasyfikacji. Może to być system eCl@sss, ETIM, ProfiClass czy UNSPSC. Dotyczy to także kolejnych wersji tego samego standardu, które przecież ewoluują w czasie. Kombinację zewnętrznych systemów może być uzupełniona własnym wewnętrznym systemem klasyfikacji.