PDFreactor

Konwersja HTML do formatu PDF w najwyższej możliwej jakości

PDFreactor to doskonałe narzędzie umożliwiający konwersję HTML na wysokiej jakości pliki PDF, w tym jakości dla druku. Jego funkcje znacznie przekraczają możliwości dostępnych online narzędzi, które zapisują strony HTML jako PDF. Do szybkiego archiwizowania strony internetowej te konwertery plików HTML zapewnią podstawowe funkcje - zarówno z HTML, jak i z adresu URL. Natomiast korzystając z PDFreactor otrzymujemy potężne narzędzie serwerowe, które praktycznie eliminuje konieczność ręcznych poprawek.

Narzędzie znajduje szerokie zastosowanie w wielu profesjonalnych potrzebach różnych branż:

  • drukowanie katalogów z produktowych baz danych (systemy PIM)
  • generowanie złożonych kart technicznych produktów
  • konwersja plików HTML na PDF w celu generowania raportów
  • konwerter e-booków w przemyśle wydawniczym
  • zarówno dla celów B2C, jak i B2B

Kluczowe funkcje warunkujące najwyższą jakość dokumentów PDF

HTML5

Funkcja konwersji dokumentów HTML5 na format PDF w narzędziu PDFreactor jest wyjątkowo prostym i wydajnym rozwiązaniem. Bez konieczności dodatkowego przetwarzania wstępnego lub czyszczenia kodu można przekształcić HTML5 w profesjonalnie wyglądające dokumenty PDF. Dzięki pełnemu wsparciu dla wszystkich tych elementów, PDFreactor jest w stanie precyzyjnie odwzorować oryginalny dokument HTML5 w formacie PDF.

CSS3

Funkcja konwersji HTML + CSS na PDF wykorzystuje najnowocześniejsze technologie CSS3, które umożliwiają tworzenie bardziej skomplikowanych i zaawansowanych stylów. Dzięki wsparciu dla transformacji, obracania i skalowania elementów, PDFreactor umożliwia tworzenie dokumentów, które mogą być dostosowane do różnych wymagań i preferencji. Narzędzie to obsługuje zaawansowane funkcje układu strony, takie jak regiony, elementy bieżące, układy siatki (Grid Layout) i flexbox (Flexible Box Layout), umożliwiając tworzenie bardziej złożonych układów strony.

Javascript

PDFreactor oferuje funkcję przekształcania do formatu PDF układów sterowanych przez JavaScript. Narzędzie obsługuje HTML5 Canvas, HighCharts, amCharts, MathJax oraz inne biblioteki JavaScript. Bez względu na to, czy strona korzysta z wykresów generowanych przez HighCharts czy amCharts, czy też z zaawansowanych funkcji matematycznych dostarczanych przez MathJax, PDFreactor jest w stanie przekształcić te dynamiczne elementy na statyczne reprezentacje w dokumencie PDF.

PDF gotowy do druku

PDFreactor dostarcza profesjonalne funkcje drukowania, takie jak konwersja do przestrzeni kolorów CMYK, zachowanie kolorów spotowych czy zaawansowane reguły typografii. Strony dokumentu posiada spady i znaczniki cięcia, obsługiwane są standardy PDF/X, PDF/X-4p.

Charakterystyka produktu

Eksportowanie HTML do PDF nie powinno wymagać wielu ręcznych dostosowań. Dlatego PDFreactor ma szereg funkcji oszczędzających czas, które usprawnią proces konwersji na PDF. Dzięki potężnemu API można zintegrować oprogramowanie z istniejącym frameworkiem, niezależnie od używanego języka programowania. Przekonaj się o różnorodnych funkcjach narzędzia, które nie tylko oszczędzają czas, ale także zasoby i koszty w dłuższej perspektywie czasu.

Inteligentna paginacja

Paginacja wszystkich dokumentów odbywa się w pełni automatycznie, eliminując ryzyko przecięcia obrazów lub linii tekstu podczas rozpoczynania nowej strony.

Układ treści na stronie

Przy przekształcaniu tabel HTML na PDF lub tworzeniu układów wielokolumnowych dostępne jest zaawansowane wsparcie, w tym automatyczne dzielenie na sylaby, numery stron, nagłówki i stopki, przypisy, marginesy, paddingi, tabele.

Spis treści

Intuicyjnie generowany automatyczny spis treści, który obejmuje numery stron, linie prowadzące oraz odnośniki do poszczególnych rozdziałów.

Zmniejsz aby zmieścić

Automatyczne lub ręczne dostosowanie wartości DPI podczas renderowania HTML na PDF. To gwarantuje, że elementy o stałej szerokości, jak obrazy czy tabele, nie wykraczają poza obszar strony.

Dynamiczne odsyłacze

Generowanie dynamicznego kontentu, który może wyświetlać odniesienia krzyżowe, numery stron, tytuł docelowego rozdziału, ponumerowane nagłówki i wiele więcej.

Przestrzeń kolorów CMYK

PDFreactor z łatwością przekształca pliki do przestrzeni kolorów CMYK. Konwersja dotyczy wszystkiego - od tekstu, poprzez obiekty wektorowe, aż po bitmapy.

Głęboka integracja z Pimcore

PDFreactor oferuje najbardziej efektywny i elastyczny sposób tworzenia gotowych do druku dokumentów, takich jak katalogi czy cenniki dla użytkowników systemu Pimcore. Oba narzędzia są natywnie ze sobą zintegrowane.

Automatyczne zastępstwo czcionek

Jeśli znak nie jest dostępny w czcionce używanej w dokumencie, system automatycznie przejdzie do jednej lub więcej wskazanych czcionek zastępczych.

Web fonts

Nie trzeba poświęcać estetyki czy elementów korporacyjnego stylu. Wzbogać swoje dokumenty o piękne czcionki bez potrzeby instalowania jakichkolwiek czcionek na serwerze czy systemie użytkownika.

Uniwersalność zastosowań

PDFreactor można zintegrować z aplikacją Java jako bibliotekę konwersji HTML do PDF lub pakiet OSGi. Alternatywnie można go wdrożyć do środowiska, które najbardziej Państwu odpowiada, korzystając z jednego z dostępnych interfejsów API.

Formaty źródłowe

PDFreactor usuwa ograniczenia dla typów źródłowych danych. Wzbogacaj swoje dokumenty o elementy SVG, MathML, kody kreskowe oraz QR.

Łączenie i nakładanie

Łączenie dokumentów z istniejącymi plikami PDF, dodając je do nich lub nakładając. Umieszczaj wiele stron na pojedynczym arkuszu i dowolnie zmieniaj ich kolejność.

Internacjonalizacja

Obsługa tekstu pisanego od prawej do lewej (RTL) oraz od lewej do prawej (LTR). Narzędzie automatycznie dopasowuje kształtowanie pisma arabskiego oraz obsługuje wiele języków, w tym chiński, japoński, koreański, arabski, hebrajski i wiele innych. 

Znaczniki drukarskie

Dodawanie do wynikowego pliku znaczników ciecia, spadów czy pasków kolorów. Narzędzie umożliwia aby treść wykraczała poza obszar znaczników cięcia.

Hiperłącza i zakładki

Narzędzie gwarantuje przekazanie hiperłączy z dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego, zakładek dla nagłówków, oraz metadanych PDF takich jak autor, tytuł, temat i słowa kluczowe.

Docker

PDFreactor obsługuje środowiska wirtualizacji oparte na cgroup, takie jak Docker. Obraz Docker PDFreactor jest dostępny na Docker Hub.

Stylowanie interaktywnych formularzy PDF

Tworzenie skomplikowanych interaktywnych formularzy z plików HTML, których elementy mogą być w pełni stylizowane za pomocą CSS, tak aby tworzyć PDF w sposób najlepiej odpowiadający wymaganiom klienta.

Cyfrowy podpis

Podczas eksportowania HTML do PDF, PDFreactor umożliwia cyfrowe podpisanie dokumentów PDF certyfikatem X.509. Dzięki temu uzyskuje się gwarancję, że dokument nie został poddany nieautoryzowanym zmianom po jego stworzeniu.

Szyfrowanie i ograniczenia

Zabezpieczanie dokumentów PDF utworzonych z HTML za pomocą haseł twórcy i użytkownika. To umożliwia wprowadzenie różnorodnych ograniczeń w dostępie do dokumentu.

Preferencje widoku

Kontrola wyglądu czytnika PDF, ustawiając preferencje widoku w pliku PDF. Ukrywanie części interfejsu użytkownika przeglądarki, dostosowanie układu strony.

Sesje i cookies

Ustawianie nagłówków HTTP dla wszystkich połączeń nawiązanych przez PDFreactor lub wykorzystanie cookies. Dzięki temu można przekazać identyfikator sesji do PDFreactor.

Autoryzacja HTTP

Konwersja HTML na PDF, w sytuacjach kiedy wymagane jest hasło dla połączeń HTTP. Obsługiwane są schematy uwierzytelniania Basic i Digest.

Wykrywanie wyjścia poza obszar strony

Rejestrowanie ostrzeżeń (logi), jeśli element przekracza formatu strony lub obszaru zawartości strony. Informacje o tych elementach można uzyskać programowo.

Rastrowanie plików wyjściowych

Opcjonalna funkcjonalność rastrowania całego dokumentu. Możliwość generowania dodatkowych miniatur, podglądów czy wysokiej jakości grafiki.

Webservice

Usługa sieciowa udostępnia konfigurowalne adresy URL zwrotne, które reagują na zdarzenia podczas konwersji. Można przesłać swój dokument zawierający HTML i zasoby jako niezależny pakiet do tej usługi sieciowej. Dodatkowo, funkcja ta zawiera wtyczkę do pamięci podręcznej po stronie serwera.

Skalowalność

Natywnie obsługuje 64-bitowe systemy operacyjne, w tym Windows Server, umożliwiając przydzielenie większej ilości pamięci do konwersji plików PDF i przetwarzania bardzo dużych i złożonych dokumentów. Obsługuje load balancing oparty na sesjach.

Administracja

Usługa sieciowa PDFreactor udostępnia interfejs monitorowania RESTful oraz umożliwia ustawienie kluczy API w celu uwierzytelnienia klientów. W ten sposób zarządza się nie tylko konwersją strony HTML na PDF, ale otrzymuje się pełną kontrolę nad wygenerowanymi plikami PDF.

Natywna integracja Pimcore i PDFreactor

 

PimcoreRealObjects, producent PDFreactor, tworzą strategiczne partnerstwo, które ma na celu zrewolucjonizować proces tworzenia katalogów drukowanych, urzeczywistniając koncepcję Web-To-Print. Pimcore, działając jako centralne centrum danych, dostarcza wzbogacone informacje do wielu kanałów wyjściowych. Z kolei PDFreactor umożliwia tworzenie plików PDF gotowych do druku bezpośrednio w Pimcore, wykorzystując aktualne dane produktowe, ceny i obrazy wysokiej jakości.

Te pliki PDF mogą być generowane w pełni automatycznie, na podstawie predefiniowanych układów. Użytkownik ma możliwość natychmiastowego podglądu całej publikacji lub tylko wybranych rozdziałów. W zależności od docelowego przeznaczenia, generowany plik może mieć niską lub wysoką rozdzielczość.

RealObjects

 

RealObjects, założone w 2000 roku, dostarcza zgodne ze standardami W3C, wieloplatformowe narzędzia programowe do elektronicznego publikowania, tworzenia treści i funkcji web-to-print.

Ich flagowy produkt, PDFreactor, oparty na standardach W3C, jest uznawanym w branży rozwiązaniem do publikowania. Służy do konwersji HTML do PDF po stronie serwera, kiedy zachodzi potrzeba elektronicznego drukowania i składania treści biznesowych o jakości typowej dla druku. Jest to idealny komponent do drukowania dla aplikacji internetowych, w tym publikowania baz danych, web-to-print, PIM, DMS, MDM, DAM, WCMS, VDP i innych.

Produkty RealObjects są używane przez około 3000 korporacyjnych klientów w ponad 40 krajach, począwszy od małych firm, a na przedsiębiorstwach z listy Fortune 500 kończąc, obejmując także instytucje edukacyjne, rządowe i organizacje non-profit. Wiele firm OEM i VAR, jak również kluczowych klientów, głęboko zintegrowało technologię RealObjects ze swoimi zestawami narzędzi i rozwiązaniami.