LUG

LUG to producent profesjonalnych opraw i systemów oświetleniowych, które wyróżniają wysokie parametry techniczne, energooszczędność i światowy poziom designu. To globalna marka o 25-letniej historii, której produkty są wykorzystywane w obiektach zlokalizowanych w ponad 50 krajach. LUG jest rekomendowanym partnerem czołowych dostawców komponentów dla branży elektrotechnicznej.

Wymagania i potrzeby

Dynamicznie zwiększający się eksport produktów LUG pociągnął za sobą konieczność posiadania przez markę materiałów sprzedażowych w wielu językach. Spójność i profesjonalna prezentacja danych oraz pełna poprawność językowa były w tym wypadku kluczowe. Równie ważna była estetyka wszystkich materiałów. Oferta LUG cechuje się tym, że każdy z produktów występuje w wielu wariantach, należało więc rozwiązać znaleźć sposób na zwięzłą formę przekazu.

Zastosowane rozwiązania

Wdrożenie zostało oparte na systemie stworzonym przez niemiecką firmę AMIRADA GmbH, która jest jednym z wiodących producentów rozwiązań typu cross-media-publishing, umożliwiających scentralizowane zarządzanie informacjami produktowymi na potrzeby publikacji w różnych mediach oraz obsługę procesu automatyzacji usług DTP.

W celu automatyzacji składu DTP wykorzystaliśmy aplikację Adobe InDesign sterowaną przez plug-iny autorstwa Amirady oraz moduł amirada.design. W oparciu o to rozwiązanie powstały zarówno katalogi produktowe, jak i złożone karty produktowe PDF.

Produktowa baza danych

Produktową bazę danych cechuje drzewiasta struktura umożliwiającą właściwe hierarchizowanie danych, a obiektowy model danych zapewnia naturalną reprezentację powiązań między obiektami i bezpośrednie powiązanie operacji z danymi.

Równie ważne cechy bazy to:

 • wielojęzyczność
 • możliwość masowej edycji danych z wykorzystaniem aplikacji Excel
 • sposobność kastomizacji aplikacji w oparciu o indywidualnie stworzone skrypty
 • dynamiczne powiązania między obiektami (produkt - akcesoria, produkt - produkty podobne, produkt - realizacje itd.)
 • zastosowanie standardu BMEcat

Bardzo ważny w kontekście sprzedaży międzynarodowej jest fakt, że baza pozwala także na zarządzanie danymi zgodnie ze standardem klasyfikacji ETIM (obowiązujący w branży elektrotechnicznej). Dostarczenie ustandaryzowanych informacji o sprzedawanych produktach jest często warunkiem przystąpienia do przetargu.

Produktowy serwis www

Informacje zawarte na stronie www LUG są codziennie automatycznie synchronizowane z tymi znajdującymi się w bazie produktowej, z którą strona jest w pełni zintegrowana. Dzięki temu wszystkie dane, w każdym medium są spójne, aktualne i pozbawione błędów.

Rozbudowana złożoność prezentowanych danych produktowych w serwisie www stanowi odpowiedź na potrzeby firmy, która stale rozwija sprzedaż zagraniczną. By ta była jeszcze bardziej efektywna, przygotowaliśmy sześć wersji językowych platformy: polską, angielską, niemiecką, rosyjską, francuską i hiszpańską.

Równie ważne cechy serwisu to:

 • Filtrowanie po właściwościach - otrzymuje wówczas wynik pokazujący liczbę produktów spełniających kryteria. Artykuły aktualnie niedostępne są wyszarzane.
 • Wyszukiwanie pełnotekstowe z graficznymi podpowiedziami.

Podobnie jak w przypadku katalogów produktowych, wartości liczbowe i tekstowe są automatycznie zmieniane na ikony właściwości.

Katalog produktowy

Katalog produktowy LUG to 600-stronicowy materiał, zaprojektowany aby jednocześnie zawierał treści w trzech wersjach językowych. Publikacja zawiera złożone tabele produktowe, a w nich graficzne nagłówki, przypisy z komentarzami i zagregowane wiersze.

Dodatkowo:

 • spisy treści wraz z grafikami generują się automatycznie
 • linki do innych stron (cross reference) w katalogu tworzą się dynamicznie
 • zamiana tekstowych i liczbowych wartości atrybutów na ikony właściwości dokonuje się samoistnie

Na szczególne wyróżnienie zasługuje jedna z funkcjonalności systemu, nieosiągalna w dotychczasowym, tradycyjnym podejściu. Jest nią opcja automatycznego zastąpienia wybranego zestawu trzech języków zupełnie nowym zestawem, a wymiana treści w katalogu dokona się w pełni automatycznie.

Karta produktowa PDF

Karty produktowe zostały zaprojektowanie z wykorzystaniem aplikacji InDesign zintegrowanej z systemem Amirada. Wygenerowanych zostało łącznie ponad 2 500 dokumentów w sześciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej, francuskiej i hiszpańskiej.

Każda karta zawiera komplet informacji o produkcie, w tym:

 • dane mechaniczne, elektryczne i optyczne
 • informacje o akcesoriach
 • zdjęcia obiektów, w których został wykorzystany
 • graficzne przedstawienie krzywych światłości
 • ikony właściwości

Podsumowanie

Kluczowe w kontekście rozwoju firmy LUG i dalszego wzrostu eksportu wytwarzanych przez nią produktów było przygotowanie profesjonalnych materiałów będących mocnym wsparciem dla działań sprzedażowych. Opierając wdrożenie na systemie Amirada wiedzieliśmy, że efekty będą dokładnie takie, na jakich zależy klientowi: spójność i wysoka jakość informacji o produkcie we wszystkich kanałach, atrakcyjny design publikacji, wielojęzyczność i możliwość jednoczesnego edytowania contentu zawartego na stronie www, katalogach produktowych i kartach produktów.

List referencyjny LUG